PL | EN | DE

» Klienci indywidualni » Sprawy cywilne

Kancelaria specjalizuje się w konsultacjach i poradach prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego.

Pomagamy naszym Klientom dochodzić roszczeń wynikających z zobowiązań umownych oraz czynów niedozwolonych. Świadczymy pomoc prawną m.in.: w sprawach o naprawienie szkody majątkowej wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, roszczeń z umów przedwstępnych, waloryzacji świadczeń pieniężnych, odpowiedzialności władzy publicznej za szkody wyrządzone niezgodnym z prawem działaniem, oraz w sprawach zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Chronimy kKientów przed czynnościami dłużników dokonywanymi z pokrzywdzeniem wierzycieli. Dochodzimy roszczeń z tytułu rękojmi w sprzedaży jak i roszczeń stron umowy o roboty budowlane.

Zajmujemy się sprawami  własnościowymi, w tym sprawami o ochronę własności, o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, o naruszenie posiadania, o wpis w księdze wieczystej.

Prowadzimy sprawy o naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich i pokrewnych oraz praw wynalazczych.

Posiadane kwalifikacje w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego, w tym prawa spółek, międzynarodowego obrotu gospodarczego pozwalają nam zaoferować kompleksowe spojrzenie na rozpatrywany problem prawny, jak i na przyjęcie właściwego rozwiązania w konkretnej sprawie.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK